For at kunne beregne hvor mange kalorier du netop bruger, er der mange ting der skal medtages i beregningen, for at den kan blive korrekt. Din kropsvægt, din form og din teknik er vigtige faktorer for udregning af kalorieforbrug ved et givent arbejde, og det kan maskinen/computeren/uret  ikke tage højde for. Træner du på en trappemaskine og står med al kropsvægten på armene, så bruger du ikke så meget energi til at stå på maskinen, men det kan maskinen ikke ”mærke” og derfor g...
Continue reading ...