Mange af os har mad på hjernen fordi vi eksponeres for de velsmagende fristelser konstant. For nogen bliver det en mani – en besættelse – noget der ikke er til at styre. Og det føles som om det er slikskålen, bagerforretningen eller bland-selv-slik-afdelingen i supermarkedet der har overtaget styringen. Vi kender alle det at man ikke kan stoppe med at spise et-eller-andet, men har du det ofte sådan, så det har overtaget magten, så lav denne øvelse:

1. Identificér hvornår du IKKE tænker på mad, slik, kager, overspisning? I hvilke situationer er dine tanker helt væk fra mad i længere tid i løbet af dagen? Hvad skal der til for at du IKKE tænker på mad og IKKE føler dig som slave af dine madtanker? Skriv de forskellige situationer ned.

2. Beskriv hvad du føler i de situationer hvor du IKKE tænker på mad, slik, kager, overspisning?

3. Hvornår spiser du mest? I hvilke situationer vil du vurdere dit indtag af mad, slik, kager, etc. som overdrevet?

4. afled din hjerne. Brug mere tid på aktiviteter, oplevelser, situationer som du lige har beskrevet, hvor du IKKE spiser! Undgå flere af de situationer hvor du overspiser. Det er en livs lang proces at undlade at overspise og leve sundt, når du først har vænnet din krop til den slags ”stoffer”, for du kan ikke fjerne mad fra din hverdag. Det ville du kunne med andre ”stoffer” du skulle vænnes fra. Så du skal indarbejde nye tanker om mad stille og roligt, så du kan følge med.