Persondatapolitik, cookies og videregivelse af personoplysninger

Ifølge reglerne om behandling af personoplysninger har dataansvarlige pligt til at informere køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til, hvilket beskrives nedenfor.

Birgitte Nymann Webshop ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med køb af varer/tjenesteydelser.

Birgitte Nymann Webshop ApS behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde varer og tjenesteydelser indenfor fitness og sund livsstil. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring.

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er primært aftaleindgåelsen mellem dig som køber og Birgitte Nymann Webshop ApS. Herudover udgør grundlaget Birgitte Nymann Webshop ApS’ legitime interesse i at kunne markedsføre sine varer og tjenesteydelser, forbedring af hjemmesiden samt tilpasning og ændring af de udbudte varer og tjenesteydelser, kendskab til Birgitte Nymann Webshop ApS’ kundekreds, samt statistik. Fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring vil altid ske på baggrund af dit forudgående samtykke, medmindre dette i medfør af lovgivningen kan ske uden samtykke.

Behandling kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, som Birgitte Nymann Webshop ApS er underlagt.