BRUTTOLØNSORDNING

– En interessant mulighed for at lade skat hjælpe dig med at få uddannelsen billigere.

Måske kan dette hjælpe dig?

 

Tænk hvis det fandtes en smart metode til at lette din investering i dig selv?
Det gør der faktisk, og du vil måske kunne finde dette interessant. Det hedder Bruttolønsordning.

Bruttolønsordning

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, coaching, uddannelse mm.).
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du får en del af din løn i form af et gode.

Det er en smart metode, hvor du har mulighed for at modregne betalingen af uddannelsen i din løn.
På den måde er det stadig dig der betaler uddannelsen, men fordi du betaler den før skat, så får du den reelt for halv pris eller mindre.

Det koster ikke din arbejdsgiver penge men der er nogle betingelser der skal overholdes, men tal endelig med din arbejdsgiver om muligheden eller kontakt os hvis du har spørgsmål.
Det kan godt betale sig!

Forenklet eksempel:

Udgangspunktet er taget i Kostuddannelsen til en pris på kr. 11.999,-

Hvis du fx. har en fast løn på 36.000,- brutto om måneden, og du ønsker at bruge bruttolønsordningen til at betale din uddannelse med, så hedder din månedsløn de næste 12 måneder nu 35.000 – før skat (din normale løn fratrukket uddannelsens pris fordelt over 12 måneder = 999,90/mdr).

Men fordi uddannelsens pris fratrækkes i din bruttoløn (før skat) så er forskellen i din månedlige udbetalte nettoløn ikke 999,90,- om måneden, men kun halvdelen eller mindre. Du får altså din uddannelse for halv pris eller mindre (og rentefrit financieret over 12 måneder).
Virksomheden betaler uddannelsesprisen af én omgang til Birgitte Nymann og afdragelsen pr. måned sker så mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Hvis Virksomheden ønsker at afdrage et fast beløb til Birgitte Nymann og trække det beløb direkte fra medarbejdernes løn kan dette også lade sig gøre. Dog kan de kun ske i en periode på max 6. mdr.

Klik her for mere information om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside.

Jeg håber, at dette lille skriv vil kunne hjælpe dig videre, og hvis du har brug for en uddybende samtale med mig herom, skal du være mere end velkommen. Jeg er bestemt ikke ekspert på området, men jeg ved at dette kunne være en mulighed og det er lykkedes med andre uddannelser.

Kontakt